Словник трейдера містить основні визначення для торгівлі на фінансових ринках

Aa

Account (Рахунок)

- як правило, американські брокери відкривають своїм клієнтам рахунки таких типів: Cash (без надання брокерського кредиту), Margin (з можливістю надання брокерського кредиту і, відповідно, з можливістю проведення угод типу "продаж без покриття" і "купівля з плечем"), Option (для опціонів), Custody (за дорученням - наприклад, на користь неповнолітніх), IRA (пенсійний), Joint (спільний) і т. п.

Active Balance (Активний баланс)

- Грошові кошти на рахунку

After-hours trading (Торгівля після закриття біржі)

- укладання угод купівлі та продажу акцій в позаурочний час, що на даний момент доступно тільки професійним учасникам ринку і найбільш великим клієнтам.

Arbitrage (Арбітраж)

- отримання безризикового прибутку шляхом заняття протилежних позицій по одному і тому ж інструменту (або близьким інструментів) на різних ринках або тимчасових горизонтах. Непрофесіоналам вдається рідко.

Ask (Ціна продавця)

- Курс, за яким банк(дилер) продає фінансовий інструмент. Наприклад, при котирування EUR/USD = 1.2234/38 за курсом 1.2238 (ask) здійснюється продаж банком євро за долари США.

Asset allocation (Розміщення активів)

- процес складання оптимального портфеля з інструментів різних типів (акції, облігації, деривативи) з метою зниження загального ризику портфеля і максимізації сукупної прибутковості.

Averaging ("Усереднення")

- стратегія оптимізації середньої ціни папери в портфелі трейдера шляхом додаткової покупки вже наявних у портфелі цінних паперів у разі зниження (averaging down) або зростання (averaging up) їх курсової вартості.)

Bb

Backtesting (Тестування на історичних даних)

- процес тестування і оптимізації торговельної системи (trading system), при якому критерії входу на ринок і виходу з нього застосовуються до даних за кілька останніх періодів.

Backup withholding

- практика обов'язкового утримання податку на доходи тих інвесторів, які не подали звітність, що свідчить про те, що на них цей податок не поширюється (наприклад, у разі, якщо їх доходи підпадають під дію угоди про уникнення подвійного оподаткування). Form F1001 та Form W-8.

Bear ("Ведмідь")

- учасник ринку, що займає позиції в очікуванні падіння вартості паперів, тобто "грає на зниження."

Bid (Ціна покупця)

- Курс, за яким банк(дилер) купує фінансовий інструмент. Наприклад, при котирування EUR/USD = 1.2234/38 за курсом 1.2234 (bid) здійснюється купівля банком євро за долари США.

Bull ("Бик")

- учасник ринку, що займає позиції в очікуванні зростання, тобто грає на підвищення.

Buy-and-hold approach (Підхід "купи і тримай")

- довгострокова інвестиційна стратегія, заснована на припущенні, що спроби передбачити підйоми і спади ранка не приведуть ні до чого хорошого, а тільки збільшать розмір сплачуваних інвестором комісійних. Найбільш послідовні прихильники цього підходу навіть не намагаються аналізувати ймовірність підйому або падіння окремих паперів та галузей, а "інвестують в індекс" (див. Index investing) і не закривають позицій ні зростання, ні падіння.

Cc

Call rate или broker call rate (Ставка онкольного кредиту)

- первинна або базова ставка кредиту, що надається брокером своїм клієнтам. Як правило, в залежності від величини кредиту, його типу, строків та інших умов, фактична ставка кредиту вказується як премія/знижка у відсотках або базових пунктах по відношенню до первинної ставкою.

Cancel Order (Скасування ордера)

- Наказ брокеру анулювати активний ордер

Change

- Різниця між поточною ціною і ціною закриття попереднього торгового дня.

Change%

- %Change вираховується як співвідношення Change та поточної ціни інструменту (%Change = (Change/Price)*100)

Cash flow (Потік грошових коштів)

- різниця між припливом і відтоком грошових коштів компанії та їх еквівалентів з точки зору бухобліку (не тільки готівки!). Використовується для розрахунку вартості компанії.

CFD

- Операції на акції або товар без їх реальної поставки.

Churning ("Збивання масла")

- недобросовісна практика брокерів, що спонукають своїх клієнтів до надмірно частого відкриття і закриття позицій з метою генерації високих комісійних. Незаконна, але поки ще зустрічається.

Cold calling ("Неспровоковані дзвінки")

- недобросовісна практика, при якій особи, що отримали ваш номер телефону, починають настирливо дзвонити, щоб продати вам свої товари, послуги і т. п. Законодавчо обмежена, але не заборонена, тому сильно поширена серед брокерів.

Composit (Індикативні котирування)

- Котирування надходять від декількох банків. Показують загальну тенденцію на ринку Форекс і дозволяють проводити технічний аналіз.

Contrarian

- трейдер, що грає проти тенденції, створеної більшістю учасників ринку. Стратегія його поводження полягає в отриманні прибутку на "відкатах" (rebounds), коли учасники ринку розуміють, що тенденція завела їх занадто далеко і цінні папери сильно переоцінені/сильно недооцінені.

Cookies

- невеликі пакети даних, що передаються на ваш комп'ютер з різних сторінок в Інтернет з цілями збору статистики про своїх відвідувачів. Більшість програм для роботи з Інтернет дозволяє блокувати їх прийом, але тоді доступ до сторінок багатьох Інтернет-брокерів може бути обмежений.

Dd

Daytrading (Внутрішньоденна торгівля)

- стратегія поведінки на ринку, яка останнім часом стає все більш популярною у зв'язку з розвитком комп'ютерних мереж. Складається в експлуатації короткочасних коливань цін на ринку, позиції часто відкриваються і закриваються, іноді протягом декількох хвилин. Як правило, брокери не дозволяють клієнтам, які займаються цим видом торгівлі, переносити збиткові позиції на наступний день.

Ee

Equity (Ліквідаційний баланс)

- Вираховується як різниця між активним балансом і сумарним Профіт/Лоссом по всіх відкритих позиціях.

Foreign Exchange Currency Market (Форекс)

- Міжнародний ринок обміну валют

Ff

Fundamental analysis (Фундаментальний аналіз)

- вид інвестиційного аналізу, прихильники якого намагаються визначити справжню вартість інструменту в залежності від інфляції, перспектив компанії або економіки в цілому і інших фундаментальних факторів. Стратегія поведінки ґрунтується на припущенні, що ринкова ціна рано чи пізно зрівняється зі справжньою.

Futures Contract (Ф'ючерсні контракти)

- Договір про купівлю або продаж визначеної кількості певного товару в зазначений термін за обумовленою ціною.

Gg

Growth investing (Інвестування в акції зростання")

- технологія інвестування, що грунтується на складанні портфеля акцій швидкозростаючих (як правило, високотехнологічних) компаній в розрахунку на те, що майбутній швидке зростання їх прибутків з лишком окупить ціну покупки, навіть якщо вона і здається на момент інвестування надмірно високою. Протиставляється інвестування в акції недооцінених компаній (value investing)

Hh

Hot ("Гарячий")

- сленговий вираз для позначення виняткової популярності. "Гарячими" можуть бути і паперу, та інвестиційні стратегії і навіть ведучі телевізійних передач для інвесторів

Ii

In the red ("Збитки")

- професійне вираз для позначення збиткових операцій. Зворотне до in the black.

Index investing ("Інвестування в індекс")

- підхід до інвестування, який своїм корінням сягає в теорію "ефективності ринку." Заснований на виведенні, що ні професійного, ні тим більше індивідуальний інвестор не може скласти собі такий портфель цінних паперів, який в довгостроковій перспективі дав би більшу прибутковість, ніж ринок в цілому. Відповідно, прихильники цього підходу роблять лише довгострокові вкладення тільки в композитні папери або акції так званих індексних фондів, чиї портфелі являють собою точно такі ж "кошика" цінних паперів, як і модельований ними індекс (наприклад, Доу Джонс 30 або Стандард Енд Пур 500).

Jj

Kk

Ll

Leverage ("Плече")

- використання залучених коштів у розрахунку на те, що прибутковість операцій з ними перевищить вартість запозичення. Саме в цю категорію потрапляють "купівля з плечем" (buying on margin) і "продаж без покриття" (short selling).

Limit (Ліміт)

- Розпорядження на купівлю або продаж валюти за певною ціною або краще. Цей ордер зазвичай виставляється для фіксації прибутку. Може так само використовуватися для відкриття позиції

Liquid market (Ліквідний ринок)

- Ліквідний ринок - стан ринку, при якому відносно часто відбуваються угоди з купівлі і продажу. Ліквідний ринок характеризується можливістю для продавця (покупця) швидко продати (купити) товар.

Liquidity (Ліквідність)

- стан ринку або певного цінного паперу, що виражається в тому, що її продаж чи купівля можуть бути здійснені інвестором швидко і без істотних втрат у ціні. В банківській сфері, термін описує здатність банку проводити поточні платежі та відповідати за своїми зобов'язаннями коштами.

Lock (Локірованіе)

- Відкриття двох позицій для одного інструмента, однієї специфікації та одного розміру в різних напрямках. Наприклад, відкриття позиції 1 eur buy при відкритій 1 eur sell – називається «залокировать позицію».

Long/short positions (Позиції: "довгі" і "короткі")

- заняття довгої позиції означає гру на підвищення, тобто просто купівлю цінного паперу (як з "плечем" так і без). Заняття короткої позиції означає гру на зниження, тобто продаж цінного паперу, взятої в кредит ("продаж без покриття").

Loss (Лосс)

- Збиток по проведеній операції (або по відкритій позиції)

Loss taking (Фіксація втрат)

- закриття позиції після досягнення критичного рівня збитків, незалежно від очікувань щодо подальшого поводження цінного паперу.

Lot (Лот: повний і неповний)

- пакети акцій, число яких ділиться на 100 вважаються стандартними або повними (round lot), а не діляться - неповними (odd lot). Нестандартність останніх у ряді випадків уповільнює і ускладнює роботу брокера з ними, що може підвищувати величину стягнутих їм комісійних.

Mm

Margin (Маржа)-

- Застава (страховий депозит), що забезпечує покриття можливих збитків, які можуть виникнути при маржинальної торгівлі.

Margincall (Строкове депозитне вимогу)

- вимогу брокера, щоб клієнт надав додаткове забезпечення (грошові кошти або цінні папери) під угоду типу "продаж без покриття" або "купівля з плечем," яка здійснювалась за рахунок брокерського кредиту і призвела до поточних втрат. Як правило, від клієнта в таких ситуаціях потрібно надання додаткового забезпечення протягом одного дня і він несе відповідальність за всі можливі втрати брокера.

Margin trading ("Торгівля з маржею")-

- заняття як довгих, так і коротких позицій з використанням брокерського кредиту. Як правило, при купівлі більшості акцій (крім тих, ціна яких нижча за 5 доларів і деяких інших), вам достатньо мати на рахунку лише половину суми угоди - другу половину ви отримуєте позику від брокера (buying on margin). При занятті коротких позицій, ви продаєте акції, взяті в кредит у брокера (short sale).

Market maker

- професійний учасник позабіржового ринку (наприклад, системи НАСДАК і альтернативних торгових систем), який відповідає за підтримання ліквідності за певною цінному папері. Зобов'язаний виставляти котирування на її купівлю, так і на продаж, що б не відбувалося на ринку.

Market order (Маркет ордер)-

- Розпорядження на негайну купівлю/продаж валюти за існуючою в даний момент ціну на ринку.

Market timing ("Ловля ринку")-

- сукупна назва всіх інвестиційних стратегій, заснованих на активній торгівлі цінними паперами в спробі використання як його зростання, так і падінь. Протиставляється "інвестування в індекс." См. також Buy-and-hold approach і Index investing.

Money market fund (Фонд грошового ринку)

- вкладає кошти у високоліквідні інструменти типу міжбанківських депозитів та казначейських зобов'язань. Вважаються дуже ліквідними і вкрай малоризикованих, хоча і дають прибутковість вище, ніж по поточних банківських рахунках. Таке поєднання робить їх дуже привабливими для короткострокового зберігання тимчасово вільних коштів інвесторів.

Nn

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Quotation System)

- електронна система торгівлі цінними паперами NASD. В якійсь мірі стала прообразом РТС. Залежно від капіталізації й обсягу операцій з їх акцями, що котируються в ній емітенти потрапляють в секції National Market (великі компанії) і Small-Cap Market (середні). Зовсім дрібні та/або малоліквідні компанії торгуються в системі OTC Bulletin Board, яка формально частиною НАСДАК не є.

Necessary Margin (Фонд грошового ринку)

- Сума, необхідна для підтримання відкритої позиції

Oo

OCO (Необхідна маржа)

- Цей ордер є комбінацією двох окремих ордерів на покупку або продаж. Після того як виконується одна з частин ордера (перша, яка може бути виконана), альтернативний ордер автоматично скасовується.

Open Position (Відкрита позиція)

- Якщо була здійснена угода (покупка/продаж) і поки ще не була здійснена протилежна їй угода (продаж/купівля) на балансі клієнта існує Відкрита Позиція.

Order

- Наказ на виконання тієї або іншої операції по рахунку. У вітчизняній літературі може також перекладатися як "ордер," "замовлення" і "заявка." Бувають самих різних типів, які до того ж різняться в залежності від виду ринку і інструменту. Крім того, набір доступних типів наказів у різних брокерів також може бути різний і може включати (особливо на ф'ючерсному ринку) досить екзотичні накази.

Overnight (Овернайт)

- Плата, взимаємая при переході відкритої позиції на наступний день.

Pp

Parking ("Парковка")

- фінансової галузі, професійне вираз на Уолл-Стріт, що означає переклад тимчасово непроинвестированных грошових коштів приносять дохід високоліквідні інструменти (наприклад, фонди грошового ринку), тобто практично те ж, що і sweep. В Інтернеті, термін означає послугу, яку надають реєстратори нових Веб-адрес. Полягає в тому, що фірма-реєстратор вказує в заявці на адресу нової сторінки в Інтернет свій сервер, а не клієнтський, що особливо корисно тим клієнтам, у яких взагалі ще немає свого сервера - вони можуть зарезервувати собі необхідний адреса Веб-сторінки на майбутнє.

Pink sheet/penny stocks

- дві назви, які застосовуються для позначення акцій, що котируються в системі OTC Bulletin Board. Як малоліквідні, вони котирувалися в докомпьютерную еру в поширюваних брокерами бюлетенях, спеціально надрукованих на рожевому папері - звідси і термін "рожеві листки" (pink sheets). Коли хочуть підкреслити їх невисоку вартість, використовується термін penny stocks, тобто буквально "копійчані акції." Характеризуються високим ризиком, більшим розкидом цін покупки і пропозиції (bid-ask spread) і крайньою нестабільністю поведінки.

Pips (Піпс)

- Остання цифра написання валютного курсу, наприклад, для EURUSD 0.0005 – це п'ять піпсов.

Profit (Профіт)

- Прибуток по проведеній операції (або по відкритій позиції)

Profit-taking (Фіксація прибутку)

- закриття позиції після досягнення запланованого рівня рентабельності, незалежно від очікувань щодо подальшого поводження цінного паперу

Position trading (Позиційна торгівля)

- стратегія поведінки на ринку, при якій трейдер займає довгі або короткі позиції на термін від декількох днів до декількох років. Як правило, протиставляється day trading.

Program trading ("Торгівля за програмою")

- вид інтенсивної торгівлі цінними паперами з активним використанням комп'ютерних моделей та мереж з метою експлуатації арбітражних можливостей. Цей тип операцій часто звинувачують у тому, що він призводить до підвищення нестабільності ринку, тому існують спеціальні правила розкриття інформації про такі операції.

Qq

Quantitative analysis (Квантитативный або кількісний аналіз)

- вид інвестиційного аналізу, що базується на складних розрахунках з використанням фундаментальних даних. Застосовуються як "сирі" дані балансів і звітів, так і вже розраховані коефіцієнти, мультиплікатори і т. д. При такому аналізі компаній, якісна оцінка (наприклад, наскільки сильні зв'язки віце-президента по збуту або які шанси компанії виграти тривалий судовий процес) не використовується - звідси і назва.

>Quote (Котирування)

- бувають різних типів, наприклад, історичні (Historical) і денні. Історичні представляються у вигляді бази даних, в яких вказані як мінімум п'ять параметрів за кожен інтервал часу. Параметрами є максимальна ціна за цей інтервал (High), мінімальна (Low), початкова або ціна відкриття (Open), або остання ціна закриття (Close) і обсяг угод (Volume). Зазвичай, індивідуальному інвестору досить бази, в якій за інтервал часу прийнятий один біржовий день, тобто його історична база даних за певною папері буде включати п'ять цифр за кожний біржовий день протягом, скажімо, останніх п'яти-десяти років. Фінансові інститути воліють мати бази з інтервалом у п'ять хвилин або навіть менше, що різко збільшує обсяг інформації, що зберігається і оброблюваної інформації. Денні котирування, які включають ті ж параметри, також різняться за методами передачі. Безкоштовно передаються котирування за підсумками дня (End-of-the-day або EOD quotes) або поточне котирування, що передаються біржами і торговельними системами з затримкою в 15-20 хвилин (Delayed). Отримання котирувань в режимі реального часу (Real-time) вимагає реєстрації на біржі або на біржах і оплати збору, величина якого залежить від вашого статусу (індивідуальний або професійний інвестор) і кількості торговельних майданчиків, з яких ви хочете отримувати котирування. Крім цього, система НАСДАК за додаткову плату надає доступ до котирувань "другого рівня" (Level II) - ця функція дає вам можливість бачити на екрані свого комп'ютера не одну лише останню оборудку, але і всі котирування, виставлені на даний момент по цьому папері усіма її маркет-мейкерами. На використанні цієї можливості побудований цілий ряд цікавих стратегій, які застосовуються в основному при внутрішньоденною торгівлі.

Rr

Ratios (Коефіцієнти)

- розраховуються за даними звітності компаній і застосовуються для аналізу її фінансової діяльності та оцінки привабливості інвестицій в її акції. Найбільш часто застосовуються коефіцієнти ліквідності (Liquidity), прибутковості (Profitability) і залежності від залученого капіталу. Ліквідність оцінюється за величиною робочого капіталу (Working capital), а також коефіцієнту поточної ліквідності (Сurrent ratio) - відношенню величини поточних активів до поточних пасивів і так званого "швидкого" коефіцієнту (Quick ratio) - відношенню поточних активів мінус запаси і незавершене будівництво. Останній також іноді називається "тест лакмусового папірця" (Acid test ratio). Залежність від залученого капіталу вимірюється за співвідношенням позикового та акціонерного капіталу фірми (Debt/Equity ratio) і відносно активів до пасивів (Liabilities/Assets). Для оцінки прибутковості застосовуються коефіцієнт прибутковості акціонерного капіталу (ROE або Return on equity) - відношення чистого прибутку до акціонерного капіталу, коефіцієнт прибутковості використання активів (ROA або Return on assets) - відношення чистого прибутку до сумарних активів і показник маржі валового або чистого прибутку (Gross profit margin) і net profit margin). Крім того, застосовуються і багато інші коефіцієнти, наприклад коефіцієнт виплати дивідендів (Dividend payout ratio), який показує яка частина прибутку спрямовується на виплату дивідендів, коефіцієнт реалізації або прибутку на одного співробітника компанії (Sales per employee або Net profit per employee) і т. п. Слід мати на увазі, що самі по собі коефіцієнти ще не достатні для адекватної оцінки компанії - для повноти картини, потрібно їх порівняння з аналогічними коефіцієнтами в середньому по галузі і по конкретних конкурентів.

Rebound ("Відкат")

- зміна напряму руху цін на ринку після того, як довгострокова тенденція їх зростання або падіння призвела до того, що учасники ринку вважають сформовані ціни надто високими/занадто низькими.

Refused order (Знедолений ордер)

- При установці ордера брокер може відмовитися прийняти його в деяких випадках:

  • Якщо у клієнта не вистачає коштів на рахунку для здійснення угоди.
  • Якщо в ордері вказується неправильна ціна: гірше для ліміту, або краще для стопа.

Relative strength (Відносна сила))

- фундаментальний показник привабливості цінних паперів за певний період, наприклад, за рік. При його розрахунку, всі цінні папери ранжуються в залежності від того, наскільки вони зросли за цей період. Найбільш виросли присвоюється ранг 100, а найбільш слабким - 0. Слід відрізняти від технічного показника зі схожою назвою "Індекс відносної сили (Relative strength index або RSI).

Round trip ("Туди і назад")

- так як позиції по ф'ючерсах, на відміну від акцій, опціонів або облігацій, що підлягають обов'язковому закриттю, брокери по ф'ючерсах зазвичай котирують свої комісії відразу за дві операції - купівля та продаж. Така комісія і називається round trip

Ss

Session (Сесія)

- Внутрішньоденне час торгівлі інструментом.

Short selling (Продаж "без покриття")

- назад покупці "з плечем". В очікуванні падіння акцій, ви можете їх продати, взявши ці акції в борг у брокера. Операція завершується, коли ви купите ці акції на ринку (ідеально, дешевше, ніж продали) і повернете брокеру. У розмовній вітчизняній практиці також зустрічаються терміни "зашортіть" і "шорти," не відповідають нормам літературної мови, але означають те ж саме.

Split (Дроблення)

- свого роду розбивка акції на кілька. Безпосередньо не впливає на величину вашого портфеля. Наприклад, при дробленні 2:1, замість однієї акції котирується по 70 доларів, ви отримаєте дві по 35. Застосовується тоді, коли курс акцій сильно виріс, що ускладнює роботу зі стандартними лотами в силу їх значної вартості. Непрямий вплив, однак, є, так як сприймається ринком як позитивний ознака подальшого зростання. Зворотна ситуація називається по-англійськи reverse split, що дещо нелогічно прийнято перекладати як "зворотний спліт." Формально, він також не впливає на сукупну вартість акцій у портфелі. Наприклад, при зворотному спліті 2:3 ви отримаєте за 3 акції вартістю 10 доларів дві нових за 15. Ринком сприймається як негативна ознака.

Spread (Спред)

- Різниця між котируваннями Bid і Ask.

Standard (Стандарт)

- Торгівля стандартними лотами.

Stop (Стоп)

- Розпорядження на купівлю або продаж валюти при досягненні ринком певної ціни, гірше поточної ринкової ціни. Цей ордер зазвичай виставляється для обмеження втрат, у випадку, якщо ринок рушив у напрямку, зворотному очікуваному. Може так само використовуватися для відкриття позиції

Stop Loss (Стоп-лосс)

- Стоп наказ, фіксуючий можливий збиток для конкретної відкритої позиції.

Take Profit (Тейк-профіт)

- Ліміт наказ, що фіксує можливу прибуток для конкретної відкритої позиції.

Tt

Technical analysis (Технічний аналіз)

- вид інвестиційного аналізу, прихильники якого вважають, що вся доступна інформація про інструменті вже відображена в його ціні та обсязі операцій з ним і, відповідно, графіку, вивчення якого достатньо для передбачення подальшої поведінки ціни.

Tick (Тік)

- мінімальна величина зміни ціни папери на ринку. В даний час, в залежності від типу та вартості цінного паперу, "крок" ціни може становити 1/16, 1/32, 1/64 долара і т. д., хоча в перспективі очікується перехід на десяткову систему, при якій твк складе 1/100 долара. При передачі оперативної інформації про рух цін також використовуються терміни uptick (один твк вгору) і downtick (один твк вниз).

Uu

Usable Margin (Доступна маржа)

- Кошти, які можуть бути використані на відкриття нових позицій або зняті з рахунку.

Used Margin (Заблокована маржа)

- Засоби, задіяні на підтримку всіх відкритих на даних момент позицій.

Vv

Volatility (Нестабільність)

- поведінка цінного паперу, що характеризується значним і/або частою зміною її ринкової ціни, особливо якщо такі зміни не пов'язані з ринковими або іншими зовнішніми факторами. Будучи найбільш ризикованими, такі папери в той же час надають активним трейдерам найбільші можливості для отримання прибутку.

Ww

Xx

Yy

Zz

Андрій, м.Київ,
записався на безкоштовне навчання
Вікторія, м.Київ,
записалася на професійне навчання
Анастасія, м.Київ,
записалася на безкоштовне навчання
Тарас, м.Львів,
записався на професійне навчання
Вадим, м.Одеса,
записався на безкоштовне навчання
Артур, м.Львів,
отримав сертифікат Трейдера
Олександр, м.Львів,
записався на безкоштовне навчання
Альона, м.Львів,
отримала сертифікат Трейдера
Ганна, м.Львів,
записалася на безкоштовне навчання
Віталій, м.Одеса,
отримав сертифікат Трейдера
Олеся, м.Одеса,
записалася на професійне навчання
Давид, м.Київ,
отримав сертифікат Трейдера
Артем, м.Київ,
записався на професійне навчання
Лідія, м.Одеса,
записалася на безкоштовне навчання
Давид, м.Одеса,
записався на професійне навчання
Юлія, м.Київ,
отримала сертифікат Трейдера
Надежда, м.Львів,
записалася на професійне навчання
Елена, м.Одеса,
отримала сертифікат Трейдера